هاست ارزان وردپرس

ویژگی های هاست ارزان وردپرس ​

دیتاسنتر ایران
نوع هاست
حجم سرویس
(مگابایت)
پهنای باند
(ماهانه)
دامنه اصلی
دیتابیس
پارک دامنه
کنترل پنل
قیمت
(سه ماهه)
خرید

هاست ارزان وردپرس​

۵۰۰
نامحدود
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۲۱.۰۰۰ تومان

هاست ارزان وردپرس

۱۵۰۰
۸۰
۱
۱
۵
دایرکت ادمین
۳۲.۰۰۰ تومان

هاست ارزان وردپرس​

۱۰۰۰
نامحدود
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۳۳.۰۰۰ تومان

هاست ارزان وردپرس

۳۰۰۰
۱۲۰
۱
۲
۱۰
دایرکت ادمین
۵۰.۰۰۰ تومان

هاست ارزان وردپرس

۵۰۰
۱۵۰
۲
۵
۱۵
دایرکت ادمین
۷۰.۰۰۰ تومان
دیتاسنتر خارج
نوع هاست
حجم سرویس
(مگابایت)
پهنای باند
(ماهانه)
دامنه اصلی
دیتابیس
پارک دامنه
کنترل پنل
قیمت
(سه ماهه)
خرید

هاست ارزان وردپرس​

۵۰۰
نامحدود
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۲۱.۰۰۰ تومان

هاست ارزان وردپرس

۱۵۰۰
۸۰
۱
۱
۵
دایرکت ادمین
۳۲.۰۰۰ تومان

هاست ارزان وردپرس​

۱۰۰۰
نامحدود
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۳۳.۰۰۰ تومان

هاست ارزان وردپرس

۳۰۰۰
۱۲۰
۱
۲
۱۰
دایرکت ادمین
۵۰.۰۰۰ تومان

هاست ارزان وردپرس

۵۰۰۰
۱۵۰
۲
۵
۱۵
دایرکت ادمین
۷۰.۰۰۰ تومان