هاست ارزان ویندوز

ویژگی های هاست ارزان ویندوز

دیتاسنتر آلمان
نوع هاست
حجم سرویس
(مگابایت)
پهنای باند
(ماهانه)
دامنه اصلی
دیتابیس
پارک دامنه
کنترل پنل
قیمت
(سالانه)
خرید

هاست ارزان ویندوز

۵۰
۴
۱
۱
نامحدود
WebSitePanel
۲۹.۰۰۰ تومان

هاست ارزان ویندوز

۱۰۰
۵
۱
۲
نامحدود
WebSitePanel
۳۹.۰۰۰ تومان

هاست ارزان ویندوز

۲۰۰
۶
۱
۲
نامحدود
WebSitePanel
۴۹.۰۰۰ تومان

هاست ارزان ویندوز

۵۰۰
۷
۱
۳
نامحدود
WebSitePanel
۵۹.۰۰۰ تومان

هاست ارزان ویندوز

۱۰۰۰
۸
۱
۳
نامحدود
WebSitePanel
۷۹.۰۰۰ تومان

هاست ارزان ویندوز

۲۰۰۰
۱۰
۱
۴
نامحدود
WebSitePanel
۸۹.۰۰۰ تومان

هاست ارزان ویندوز

۵۰۰۰
۵۰
۱
۶
نامحدود
WebSitePanel
۱۴۵.۰۰۰ تومان
دیتاسنتر ایران
نوع هاست
حجم سرویس
(مگابایت)
پهنای باند
(ماهانه)
دامنه اصلی
دیتابیس
پارک دامنه
کنترل پنل
قیمت
(سالانه)
خرید

هاست ارزان ویندوز

۱۰۰
نامحدود
۱
نامحدود
نامحدود
Plesk
۸۹.۰۰۰ تومان

هاست ارزان ویندوز

۵۰۰
نامحدود
۱
نامحدود
نامحدود
Plesk
۱۴۹.۰۰۰ تومان

هاست ارزان ویندوز

۱۰۰۰
نامحدود
۱
نامحدود
نامحدود
Plesk
۲۳۹.۰۰۰ تومان

هاست ارزان ویندوز

۳۰۰۰
نامحدود
۲
نامحدود
نامحدود
Plesk
۳۸۹.۰۰۰ تومان

هاست ارزان ویندوز

۵۰۰۰
نامحدود
۳
نامحدود
نامحدود
Plesk
۴۷۹.۰۰۰ تومان

هاست ارزان ویندوز

نامحدود​
نامحدود
۵
نامحدود
نامحدود
Plesk
۵۹۹.۰۰۰ تومان