هاست دانلود ارزان

ویژگی های هاست دانلود ارزان

دیتاسنتر ایران
نوع هاست
حجم سرویس
(گیگابایت)
پهنای باند
(ماهانه)
دامنه اصلی
اف تی پی
کنترل پنل
اعتبار
قیمت
خرید

هاست ارزان دانلود

5GB
نامحدود
۱
نامحدود​
CPanel​
سه ماهه
۳۰.۰۰۰ تومان

هاست ارزان دانلود

10GB
نامحدود
۱
نامحدود​
CPanel​
سه ماهه
۴۵.۰۰۰ تومان

هاست ارزان دانلود

20GB
نامحدود
۱
نامحدود​
CPanel​
سه ماهه
۶۰.۰۰۰ تومان

هاست ارزان دانلود

40GB
نامحدود
۱
نامحدود​
CPanel​
سه ماهه
۷۵.۰۰۰ تومان

هاست ارزان دانلود

5GB
نامحدود
۱
نامحدود​
CPanel
یکساله
۹۹.۰۰۰ تومان

هاست ارزان دانلود

80GB
نامحدود
۱
نامحدود​
CPanel​
سه ماهه
۱۰۵.۰۰۰ تومان

هاست ارزان دانلود

10GB
نامحدود
۱
نامحدود​
CPanel​
یکساله
۱۴۰.۰۰۰ تومان

هاست ارزان دانلود

20GB
نامحدود
۱
نامحدود​
CPanel​
یکساله
۲۲۰.۰۰۰ تومان
دیتاسنتر خارج
نوع هاست
حجم سرویس
(گیگابایت)
پهنای باند
(ماهانه)
دامنه اصلی
اف تی پی
کنترل پنل
اعتبار
قیمت
خرید

هاست ارزان دانلود

5GB
نامحدود
۱
نامحدود​
CPanel​
سه ماهه
۳۰.۰۰۰ تومان

هاست ارزان دانلود

30GB
نامحدود
۱
نامحدود​
DirectAdmin
یک ماهه
۴۱.۰۰۰ تومان

هاست ارزان دانلود

10GB
نامحدود
۱
نامحدود​
CPanel​
سه ماهه
۴۵.۰۰۰ تومان

هاست ارزان دانلود

20GB
نامحدود
۱
نامحدود​
CPanel​
سه ماهه
۶۰.۰۰۰ تومان

هاست ارزان دانلود

40GB
نامحدود
۱
نامحدود​
CPanel​
سه ماهه
۷۵.۰۰۰ تومان

هاست ارزان دانلود

70GB
نامحدود
۱
نامحدود​
DirectAdmin
یک ماهه
۷۹.۰۰۰ تومان

هاست ارزان دانلود

60GB
نامحدود
نامحدود
نامحدود​
CPanel​
یک ماهه
۹۰.۰۰۰ تومان

هاست ارزان دانلود

80GB
نامحدود
۱
نامحدود​
CPanel​
سه ماهه
۱۰۵.۰۰۰ تومان

هاست ارزان دانلود

10GB
نامحدود
نامحدود
نامحدود​
CPanel​
یک ماهه
۲۲.۵۰۰ تومان

هاست ارزان دانلود

20GB
نامحدود
نامحدود
نامحدود​
CPanel​
یک ماهه
۳۷.۵۰۰ تومان

هاست ارزان دانلود

40GB
نامحدود
نامحدود
نامحدود​
CPanel​
یک ماهه
۶۷.۵۰۰ تومان

هاست ارزان دانلود

150GB
نامحدود
۱
نامحدود​
DirectAdmin
یک ماهه
۱۶۲.۰۰۰ تومان