هاست ربات تلگرام

ویژگی های هاست ربات تلگرام

دیتاسنتر خارج
نوع هاست
حجم سرویس
(مگابایت)
پهنای باند
(ماهانه)
دامنه اصلی
دیتابیس
پارک دامنه
کنترل پنل
قیمت
(سالانه)
خرید

هاست ربات تلگرام ارزان

۱۰۰
نامحدود​
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۴۲.۰۰۰ تومان

هاست ربات تلگرام

۵۰
۵
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۵۵.۰۰۰ تومان

هاست ربات تلگرام ارزان

۲۰۰
نامحدود​
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۵۸.۰۰۰ تومان

هاست ربات تلگرام ارزان

۵۰۰
نامحدود​
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۶۶.۰۰۰ تومان

هاست ربات تلگرام

۱۰۰
۶
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۷۵.۰۰۰ تومان

هاست ربات تلگرام ارزان

۵۰۰
نامحدود
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۷۷.۰۰۰ تومان

هاست ربات تلگرام ارزان

۱۰۰
نامحدود​
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۸۹.۰۰۰ تومان

هاست ربات تلگرام

۲۰۰
۸
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۱۰۰.۰۰۰ تومان

هاست ربات تلگرام ارزان

۱۰۰۰
نامحدود​
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۱۰۵.۰۰۰ تومان